Dobrodošli na stranice Takemusu Aiki dojoa - Aikido kluba Izvor (Hombu dojo), centralnog kluba u Hrvatskoj za originalni Aikido kakvog je podučavao njegov Osnivač, Morihei Ueshiba.

Početak nove sezone

Početak nove sezone i upisi novih članova počinju od ponedjeljka 02.09.2019. na bazenu u Utrinama, Novi Zagreb.

Dječja grupa - ponedjeljak i srijeda 18:00-19:00h

Grupa za odrasle - ponedjeljak i srijeda 20:00-21:00h (treninzi i subotom po dogovoru)

Vidimo se!