Dobrodošli na stranice Takemusu Aiki dojoa - Aikido kluba Izvor (Hombu dojo), centralnog kluba u Hrvatskoj za originalni Aikido kakvog je podučavao njegov Osnivač, Morihei Ueshiba.

Daniel Toutain Sensei 6. Dan - Međunarodni Aikido susret, 18. - 19.05.2019. u Zagrebu