Dobrodošli na stranice Takemusu Aiki dojoa - Aikido kluba Izvor (Hombu dojo), centralnog kluba u Hrvatskoj za originalni Aikido kakvog je podučavao njegov Osnivač, Morihei Ueshiba.

Ivan Zafranović Sensei, 6. dan Iwama Ryu, 5. dan Aikikai: Međunarodni Aikido susret u Rijeci