Dobrodošli na stranice Takemusu Aiki dojoa - Aikido kluba Izvor (Hombu dojo), centralnog kluba u Hrvatskoj za originalni Aikido kakvog je podučavao njegov Osnivač, Morihei Ueshiba.

Hrvatski Aikido Savez, Međunarodni aikido susret Tehničke komisije, Zagreb, 23.03.2019.