Dobrodošli na stranice Takemusu Aiki dojoa - Aikido kluba Izvor (Hombu dojo), centralnog kluba u Hrvatskoj za originalni Aikido kakvog je podučavao njegov Osnivač, Morihei Ueshiba.

Dječja aikido grupa

Upisi od listopada.
Ponedjeljak i srijeda 18:00h
Bazen u Utrinama, Novi Zagreb.
Program dječje aikido grupe osmišljen je na način da djeci kroz igru i zabavu približi osnovne principe aikida.
Vježbajući ovu borilačku vještinu djeca se uče u podjednakoj mjeri samodisciplini, samopouzdanju, uvažavanju i poštivanju drugih kao i fizičkim aspektima vještine u vidu sigurnog padanja, izbjegavanja napada, oslobađanja od hvatova te boljoj koordinaciji pokreta općenito.
S obzirom da je aikido tradicionalna borilačka vještina koja nema natjecanja, kod djece se razvija osjećaj prednosti suradnje nad pobjeđivanjem.

Trening traje 45 minuta i sastoji se od početnog zagrijavanja i istezanja nakon čega se kroz igru podučavaju osnovne aikido tehnike stavljajući sigurnost djece na prvo mjesto. Na samom kraju treninga radi se završno istezanje.
Nefizički aspekti aikida kao sto je npr samodisciplina usvajaju se kroz elemente tradicionalnog treniranja pa tako trening započinje i završava tradicionalnim pozdravom.

Trening se izvodi na tatamiju (strunjače) te je za početak dovoljno ponijeti komotnu odjeću i papuče (za hodanje izvan tatamija).

Više informacija:
Ivan, tel: 095 902 5330